Školení aplikátorů 26.4. – 27.4.

Koncem dubna proběhlo školení aplikátorů dekorativních stěrek WALLLUX. Aplikátorům byly předány veškeré znalosti a dovednosti a byli řádně proškoleni k provádění realizací s našimi materiály. Aplikátoři se přesvědčili o kvalitě našich materiálů a školení se setkalo s velkým ohlasem. Děkujeme všem za účast na školení všem aplikátorům, kteří již začínají…

číst více

Školení aplikátorů v Itálii u výrobce firmy RIVES

V únoru proběhlo týdenní školení našich aplikátorů u výrobce firmy RIVES v Itálii. Výrobce firma RIVES nás důkladně proškolil a týdenní školení a praktické zkoušky probíhaly během celého dne. Nabyté zkušenosti již přenášíme na nově proškolované aplikátory v České Republice. Pravidelně, minimálně 2x do roka vždy vyrážímedo Itálie na sebezdokonalování…

číst více